# خرطومی

هوا تنظیم ||ISOAFS-ALU-RE کانال انعطاف پذیر عایق دار چهار گوش آلومینیومی

ISOAFS-ALU-RE  کانال انعطاف پذیر بدون عایق چهار گوش آلومینیومی محصول : ISOAFS-ALU-REاین محصول جهت کانال های چهار گوش ساخته می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

هوا تنظیم || ALUAFS کانال انعطاف پذیر بدون عایق آلومینیومی

ALUAFS  کانال انعطاف پذیر بدون عایق آلومینیومی محصول : ALUAFS.ALUAFS  کانال های هوا ی انعطاف پذیر (خرطومی ) ، مخصوص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید