یکی دیگر از محصولات TANZIM HAVA  ( هوا تنظیملوور ها ، دمپر ها ، بالانس دمپر ها و ادوات کانالی صنعتی   می باشد که در انواع مختلف :


بالانس دمپر  ، لوور هوا رسان ، لوور آکوستیک ، لوور هوارسان بامی ، لوور ماسه گیر ،دمپر بین کانال دستی پره متقابل آلومینیومی ، دمپر بین کانال دستی پره موازی ، دمپر بین کانال موتوری پره موازی ،فایر دمپر فیوزی چهار گوش ، دمپر گرد دیسکی، دمپر گرد چند پره موازی ، دمپر گرد چند پره متقابل ، دمپر خورشیدی ،دمپر هوابر ، دمپر جدا کننده هوا ، گریتینگ ، فیلتر آلومینیومی ، صداگیر چهار گوش ، صدا گیر گرد ،کانال های صنعتی

 

 

بالانس دمپر  ، لوور هوا رسان ، لوور آکوستیک ، لوور هوارسان بامی ، لوور ماسه گیر ،دمپر بین کانال دستی پره متقابل آلومینیومی ، دمپر بین کانال دستی پره موازی ، دمپر بین کانال موتوری پره موازی ،فایر دمپر فیوزی چهار گوش ، دمپر گرد دیسکی، دمپر گرد چند پره موازی ، دمپر گرد چند پره متقابل ، دمپر خورشیدی ،دمپر هوابر ، دمپر جدا کننده هوا ،گریتینگ ، فیلتر آلومینیومی ،صداگیر چهار گوش ، صدا گیر گرد ،کانال های صنعتی

 

 

/ 1 نظر / 30 بازدید